Van Iseghem Jean Joseph (1784-1856)

° Oostende, 10/11 april 1784 - † Oostende, 30 januari 1856

politieke loopbaan

unionistisch
gemeenteraadslid Oostende, 1824-1829
schepen Oostende, 1836-1856

persoonlijke gegevens

vader: Van Iseghem André Jean
moeder: Schuerman Marie Begghe
gehuwd met: De Coninck Jeanne Françoise Jacqueline, Oostende, 1 juli 1813 († < 1856)
kinderen: Van Iseghem Jean Ignace

beroep

handelaar, reder

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter handelskamer
- voorzitter handelsrechtbank
- consul Denemarken, vanaf 1815
- lid van de bijzondere visserijcommissie
- lid van de bestuursraad van de Ecole de Navigation
- lid  Société philantropique des anciennes frères d'armes de l'empire français

eretekens

- Ridder in de Leopoldsorde

adres

- 1856: Oostende, Karnemelkstraat 34


bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte

bibliografie

- MAERVOET, W. Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 198.
- De familie Van Iseghem - De Plate, III, 1974, 2, p. 4.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 09.08.2006