Van Iseghem Jean Ignace Antoine (1816-1882)

° Oostende, 06 februari 1816 - † Oostende, 17 februari 1882

politieke loopbaan

strekking: liberaal
- gemeenteraadslid Oostende, 28.09.1856-1860
- burgemeester 01.01.1861 - 21.02.1882
- parlementslid, 1848-1882

persoonlijke gegevens

vader: Van Iseghem Jean Joseph
moeder: De Coninck Jeanne
ongehuwd

beroep

reder, bankier

overige mandaten, functies en activiteiten

- consul van Nederland
- voorzitter Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4469.
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 197.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz.197.
- De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 582-583.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- De familie Van Iseghem - De Plate, III, 1974, 2, p. 4.

iconografie

- portret door Emile Bulcke, gemeenteraadszaal Stadhuis Oostende
- BE/SAO/PT/G0026

 

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006