Van Iseghem Andreas Joannes (1736-1815)

° Oostende, 29 februari 1736 - † Oostende, 3 december 1815

politieke loopbaan

- achtste schepen Oostende, februari 1777
- vijfde schepen Oostende, 1778
- derde schepen Oostende, 1786
- burgemeester Oostende, 1 mei 1788 - 20 juni 1794
- burgemeester Oostende,1805-1814

persoonlijke gegevens

vader: Van Iseghem Judocus (de oude) 
gehuwd met Schuerman Maria Begga (° Kallo), 1765 
kinderen:
1.  Van Iseghem Jean Joseph

beroep

- handelaar
- commissionaris (nationaal en internationaal)
- reder in de visserij

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid van de Sint-Niklaasgilde (vrije winkeliers) Oostende, vanaf 13 april 1766
- hoofdman van de gilde der busschieters, 1788
- reder binnen de 'Vrije Visscherie' in Oostende, vanaf 1781

adres

- 1736-20.6.1794: Oostende
- 1794: Vlissingen
- 18.02.1795-1815: Oostende

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel / Geheime Raad nrs. 284/A & B, 365/B, 1201/A & C, 1202/B & C, Raad van Financiën nrs. 4288, 5152, 5153, 5172, SSO nr. 2184;
- Gemeentearchief Vlissingen/Poortersboek 1700-1800;
- Rijksarchief Brugge /Brugse Vrije nrs. 15803, 17135, 17173-17176 en Parochieregisters Oostende;
- Rijksarchief Gent /Staten van Vlaanderen nr. 11047; UBG/Hs. 3385/18 & 944, Hs. 1256: Resolutieboek der Vrije Visscherie 1785-1793 en Gazette van Gent (1785-1788);

bibliografie

- H. COPPEJANS-DESMEDT, 'Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De Vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van Maria Theresia', Brussel, 1952, p. 72-83.
- L. DANHIEUX, 'De vernieuwing van de magistraat van Oostende in 1788', in: Ostendiana, III (1978), p. 167-176.
- Robert de BEAUCOURT de NOORTVELDE, 'Biographie Ostendaise. Extraits de la Biographie Nationale avec quelques annotations', Ostende, 1900, p.138-147.
- Raoul HALEWYCK en Norbert HOSTYN, 'Oostends oesterboek, historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18de eeuw tot op heden', Oostende, 1978, p. 13-20.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 372-373.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 09.08.2006