Janssens Ernest François Fidel (1819-1899)

° Oostende, 13 augustus 1819 - † Oostende, 25 augustus 1899

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1888.01.01 - †1899.08
- burgemeester van 1888.01.14 - 1888.03.03
- provincieraadslid West-Vlaanderen; 1886-1899

persoonlijke gegevens

vader: Janssens François Jacques
moeder: De Ridder Catherine Cécile Jacqueline
kleinzoon van De Ridder Jacobus
ongehuwd
broers:
- Janssens Adolphe
- Janssens Charles

beroep

koopman

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter burgerlijk hospitaal
- voorzitter Bank van lening
- lid Willemsfonds, 1888

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- MAERVOET, W. Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 249.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 09.08.2006