De Ridder Jacques (1767-1848)

° Bredene, 25 januari 1767 - † Oostende, 13 december 1848

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Hollandse periode - 1836

persoonlijke gegevens

vader: De Ridder Jean-Pierre
moeder: Van Damme Isabelle Clara
gehuwd met: Breugel Anna Theresia Susanna († < 1848)
kinderen:
- De Ridder Catherine Cécile Jacqueline (X dr. Janssens François)
kleinzoon: Janssens Charles

beroep

vrederechter

adres

- 1848: Oostende, Weststraat 44

bronnen

overlijdensakte 1848/355

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 36.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 15.05.2006