Janssens Charles François Fidèle (1822-1887)

° Oostende, 8 november 1822 - † Oostende, 4 september 1887

politieke loopbaan

strekking: liberaal / katholiek in 1854

- gemeenteraadslid Oostende, 1851.11.18-1854/1872.09.01-1882.05.30 (1851-1882?)
- schepen Oostende, 1852.06.30-1863 ? (Openbare Werken), neergelegd wegens onverenigbaarheid met functie als griffier
- burgemeester van 31.05.1882 - 04.09.1887
- provincieraadslid van West-Vlaanderen, 1850-1882
- parlementslid, 1882-1884

persoonlijke gegevens

vader: Janssens François Jacques
moeder: De Ridder Catherine Cécile Jacqueline
kleinzoon van De Ridder Jacobus
ongehuwd
broers:
- Janssens Adolphe
- Janssens Ernest

studies

doctor in de rechten (Universiteit Gent)

beroep

advocaat (1848)
griffier aan het handelstribunaal

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit Ass. lib.
- voorzitter Assoc. lib., 1884
- lid Willemsfonds, 1887-
- lid Berg van Barmhartigheid, 1848

eretekens

- officier in de Leopoldsorde

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte

bibliografie

- DEVULDERE, R. Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965. Gent (R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, sectie geschiedenis), 1965, p. 3503.
- SCHEPENS, L. De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden. Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 513-514.
- KLAUSING, Jef. Charles Janssens. De Plate, XII, 1983, 11, p. 249; 12, p. 253.
- MAERVOET, W. Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 249.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- DESCHACHT Daniël. Straatnamen van Oostende van A tot Z. Oostende (Deschacht), 1998, blz. 80.

iconografie

- portretschilderij door Emile Bulcke in de Gemeenteraadszaal, Stadhuis Oostende

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2007