1892

29 april 1892

Bij Koninklijk Besluit wordt de liberale burgemeester Jacques Montangie uit zijn ambt ontzet omdat hij in een corruptieschandaal betrokken was.

7 juni 1892

Inhuldiging van het Maria-Hendrikapark.

2 juli 1892

Door tussenkomst van koning Leopold II neemt de Sint-Sebastiaansgilde een terrein aan de Leffingestraat in gebruik.

31 juli 1892

Inhuldiging van de Koninginnelaan.

22 oktober 1892

Volksvertegenwoordiger Alfons Pieters wordt tot burgemeester benoemd, een functie die hij bijna 20 jaar lang, tot aan zijn dood, zal uitoefenen.