Montangie Jacques François Jean (1847-1916)

° Bredene, 04 juli 1847- † Oostende, 12 augustus 1916

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1879.01.15-1879.12.01 / 1892.04.29 - 1893.02.07
- schepen Oostende, 1879.12.01-1888.09.25
- burgemeester Oostende, 1888.09.25 – 1892.04.29 (uit ambt ontzet wegens fraude: Montangie was schuldig bevonden aan het aannemen van geld van Bresson, concessiehouder van het Kursaal, met het oog op de beoordeling van de Kursaaldirectie).

persoonlijke gegevens

vader: Montangie Jacques François († Brugge, 22.11.1873)
moeder: Wittebroodt Marie Louise
gehuwd met Marion Victorine Julie Marie Joséphine, Oostende, 7 april 1883

beroep

advocaat

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit en voorzitter Ass; lib. (1890)
- voorzitter Toneelmaatschappij Onder Ons
- komiteit Liberté et progrès
- lid en komiteit Willemsfonds

adres

- 1883: Oostende

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Oostende, 1883/47

bibliografie

- MAERVOET, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 177.
- MAERVOET, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 54.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie). - SMISSAERT, Emile. Een eeuw Oostendse burhgemeesters – Open Monumentendag, 10 september 2000. Oostende (Stadsbesttur), 2000, blz. 61.

 

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
laatst gewijzigd op 03/10/2022.