Redgy Bonnet over de overstroming van 1953

Redgy Bonnet, toen 8 jaar, woonde in de Sint-Paulusstraat getuigt: Ik werd wakker door de paniek en het geroep in de straat. Het wtaer kwam in de straten gestroomd. Eén taxi kwam tot stilstand ter hoogte van café Rialto en de chauffeur klom op het dak om hulp te roepen. ’s Morgens vroeg bleek het paard van de kolenhandelaar verdronken. Een marine die op zoek was naar zijn moeder in de Sint-Franciscusstraat is in de riool gevallen en nooit meer teruggevonden. ’s Morgens heeft mijn vader mij en mijn zus, één voor één, op zijn rug, naar de overkant gedragen en dan zijn we hand in hand naar mijn grootouders gelopen die op de Torhoutsesteenweg woonden. Mijn grootvader was de gekende kolenhandelaar Aloïs Reynders. Het was er droog en warm. Dan kwam het leger en alles, maar dan ook alles werd voor de deur op straat gegooid. Volgens mij is er veel gestolen en kwam ook niet alles op de juiste plaatsen terecht. De slachtoffers en de armen kregen weinig, terwijl mensen op de eerste verdieping die geen schade hadden geleden wel een beka-matras kregen. Of iemand die 9000 frank had geschonken aan het Rode Kruis, bedoeld voor zijn zus. Jaren later is gebleken dat het Rode Kruis 5000 frank had achtergehouden als “onkosten”. Er werden ook woekerprijzen gevraagd. Overigens kende die overstroming voor mij een gelukkige einde. Als slachtoffer mocht ik immers met de ziekenbond naar Zwitserland. Met de mensen daar en met de familie heb ik nog steeds contact. Er was ook veel hulp van kleine reders van waar nu de Trap is. Dat is mij altijd bijgebleven en ik ben er hen nog altijd dankbaar voor. Ik herinner me nog dat ik met mijn zus en moeder in de rij op de kaai stond te wachten op een portie vis. Moeders met kinderen konden zich aanmelden : hoe meer kinderen, hoe meer vis. Dat was eerlijk en er was geen corruptie. Er was één vissersvrouw met zwart haar, Maria. In mijn ogen was dat een vrouw met een zeer groot hart. Mijn moeder heeft er nog jaren over verteld.

Meer weten: lees de publicatie "Oostende onder water"

(c) Redgy Bonnet. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.