10. Oostende onder water, 1953 (herdruk)

Claudia VERMAUT

In deze publicatie wordt het verhaal verteld van de overstroming van 1953.  In de nacht van 31 januari op 1 februari liep de oude binnenstad van Oostende helemaal onder water en dit feit blijft, vijftig jaar na datum, nog altijd in het collectieve geheugen van de Oostendenaars gegrift.   In een eerste hoofdstuk komt u meer te weten over de oorzaken en het verloop van de overstroming.  In de volgende hoofdstukken vertellen we u meer over de slachtoffers, de hulpverlening, het bezoek van o.a. koning Boudewijn, de schade, enz.   Tot slot komt een aantal getuigen aan het woord die het allemaal zelf meemaakten : een politieagent, een ingenieur bij de Dienst der Kust, een verkoopster uit de Kapellestraat, enkele kinderen die deze ramp heel bewust meemaakten, een onderwijzer en een priester-leraar.  Zij vertellen hun verhaal op basis van hun eigen ervaringen.  Het verhaal wordt rijkelijk opgefleurd met een veertigtal foto’s die een mooi beeld geven van wat er in die winternacht van 1953 en de dagen daarop heeft plaatsgevonden.

Het boek is uitverkocht maar kan u hieronder gratis downloaden.