Vanderheyde Edouard Jacques Marie (1831-1891)

° Oostende, 13 september 1831 - † Oostende, 10 juli 1891

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1876.01.05-1884.12.15

persoonlijke gegevens

vader: Vanderheyde Edouard Marie
moeder: De Ridder Mathilde Louise
gehuwd met: De Boninge Marie, Oostende, 10 juni 1856 (dochter van Joseph De Boninge)

beroep

directeur Oostendse vismijn

overige mandaten, functies en activiteiten

- majoor bij de Burgerwacht Oostende, 1873-1887
- voorzitter Concordes, 1874
- voorzitter Vlaamsch Verbond, tot 1891
- lid Willemsfonds, vanaf 1873
- komiteit Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 150.
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 191 & 219.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Echo d'Ostende, 18 mei 1871, blz. 3a

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.05.2006