De Boninge Joseph Corneille Eugène (1812-1886)

° Oostende, 24 september 1812 - † Oostende, 13 juni 1886

politieke loopbaan

strekking: katholiek, liberaal in 1854

- gemeenteraadslid Oostende, 1842-1844/1848-1850/1855.06.05-1872.09.01

persoonlijke gegevens

vader: De Boninge Corneille Louis
moeder: Desorgher Roasalie Françoise Catherine
gehuwd met Caron Rosa Clementine Caroline
kinderen:
- De Boninge Alphonse (penningmeester Katholieke Universiteit Rijsel)
- De Boninge Marie (x Vanderheyde Edouard)

beroep

reder

eretekens

- ridderin de Leopoldsorde

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1886/289

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 149.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 185.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.05.2006