Van Imschoot Auguste Philippe Marie (1832-1904)

° Oostende, 22 september 1832 - † Oostende, 09 september 1904

politieke loopbaan

strekking: liberaal
schepen Oostende, 1896.03.30-1903

persoonlijke gegevens

vader: Van Imschoot Jean Xavier
moeder: De Brock Silvie Pauline Augustine
gehuwd met: Serruys Marie Charlotte Joséphine (dochter van Henri Serruys)
oom via zus van echtgenote van Jean Eduard

beroep

bankier, eigenaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- consulair agent van Italië 
- voorzitter Handelskamer
- secretaris Handelskamer
- majoor bij de Burgerwacht
- komiteit Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 195 & 222.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 22.
- Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 52-53.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

iconografie

portret van L. Herbo, Handelskamer Oostende

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006