Jean Edouard Henri François (1852-1933)

° Oostende, 6 april 1852 - † Oostende, 1933

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1888.01.01-1926
- provincieraadslid van West-Vlaanderen, 1878-1914

persoonlijke gegevens

vader: Jean Edouard Louis Luc
moeder: Serruys Clémence Juliette Eugénie (dochter van Henri Serruys)
gehuwd met: Van Schelle Marie, Oostende, 10 september 1881
neef via zus van moeder van Van Imschoot Auguste

studies

doctor in de rechten en in de politieke wetenschappen

beroep

advocaat, griffier handelsrechtbank

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter Société du Commerce Ostendais
- komiteit en secretaris Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 169, 212.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 250.
- Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 515.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Echo d'Ostende, 11 september 1881, blz. 3

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 09.08.2006