Valcke Maximilien (1855-?)

° Oostende, 15 juli 1855 - †

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1888.013.01-1895

persoonlijke gegevens

vader: Valcke Auguste Jean-Baptiste
moeder: Vanderheyde Louise
gehuwd met: David Marie

beroep

brouwer

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit liberté et progres 1880
- komiteit Ass. lib.
- lid Willemsfonds, 1888

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 189 & 217.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 136.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006