Valcke Jean-Baptiste Constant (1822-?)

° Oostende, 23 juni 1822 - † ?

politieke loopbaan


gemeenteraadslid Oostende, 1866.12.03-1869.12.31

persoonlijke gegevens

vader Valcke Jean Casimir
moeder: Vanhercke Christine Françoise
gehuwd met: Cornelis Elisa Sophia (1823-1908), Oostende, 31 mei 1853

beroep

particulier

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 189 & 217.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 136.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006