Valcke Auguste Jean-Baptiste (1821-1877)

° 10 februari 1821 - † Oostende, 30 juli 1877

politieke loopbaan

strekking: liberaal
- waarnemend schepen en burgemeester van Bredene tot 1860
- gemeenteraadslid Oostende, 1863.12.07-1866.12.03 (ontslag)
- provincieraadslid West-Vlaanderen, 1869-1877
- burgemeester Bredene ?

persoonlijke gegevens

vader: Valcke Baptiste Constantin
moeder: Deknuyt Rosalie Thérèse
gehuwd met: Vanderheyde Louise Adelaïde Marie
kinderen: Valcke Maximilien

beroep

brouwer

overige mandaten, functies en activiteiten

- consul Peru
- viceconsul Uruguay
- voorzitter Ass. lib., 1872-1875
- vanaf 1853 voorzitter van de Yacht Club Oostende (YCO), die door omstandigheden geen zeilwedstrijden meer kon organiseren en wellicht daarom omschakelde naar een roeivereniging, door een speciaal daarvoor opgerichte commissie gesticht in 1871 onder de naam "Sport Nautique d'Ostende". Valcke was geen lid van die commissie, maar werd voorgedragen als eerste voorzitter, wat hij bleef tot aan zijn dood.

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 570-571.
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 188-189, 217.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 136.- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- mail André Brissinck, 07.11.2007. 


bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 19.11.2007