Thoma Léon Nestor Henri Louis (1843-1914)

° Oostende, 26 mei 1843 - † Oostende, 01 maart 1914

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1882.01.05-1895

persoonlijke gegevens

vader: Thoma Pierre Dominique Constant
moeder: Deconinck Ernestine Justine Marie
gehuwd met: Denduyts Victorine, Oostende, 26 juni 1866
kinderen:
- Thoma Louise Marguerite Ernestine (° Oostende, 02.10.1868) x Liebaert Auguste

beroep

hotelier
reder

overige mandaten, functies en activiteiten

- administrateur openbare onderstand, 1882-1902
- administrateur Crédit ostendais
- lid van de loge de la Flandre, Brugge
- lid Willemsfonds
- komiteit Ass. lib.
- voorzitter van de Sint-Sebastiaansgilde, -1902-
- stichter en tweede voorzitter van de Association des Hoteliers-Restaurateurs d'Ostende

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Louise Thoma, Oostende, 1892/104

iconografie

- SAO, FT/E0005

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 188.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie). 
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 135.
- Echo d'Ostende, 7 maart 1914, blz. 1d.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 02.07.2007