Liebaert Auguste Louis François Marie (1856-1927)

° Oostende, 3 oktober 1856 - † Gent, 25 juli 1927

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1888.01.01-1888.10.16
- schepen Oostende, 1888.10.16-1912.06.25
- burgemeester Oostende, 1912.07.25 – 1919.06.xx
- provincieraadslid West-Vlaanderen, 1892-1914 e.v. ?
- lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, 1903-

persoonlijke gegevens

vader: Liebaert Charles Jean Aimé († Antwerpen, 06.01.1862)
moeder: Elleboudt Sophie Louise († Gent, 25.03.1863)
gehuwd met: Thoma Louise Marguerite Ernestine, Oostende, 25 juni 1892 (dochter van Léonce Thoma, gemeenteraadslid)
kinderen

beroep

industrieel, handelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

consulair agent van Canada, 1876-1880
secretaris Handels- en zeevaartvereniging
lid Willemsfonds
voorzitter Vlaamsch verbond, 1892-1908 

adres

- 1892: Oostende

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Oostende, 1892/104

bibliografie

- SCHEPENS, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 525.
- MAERVOET, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, 173.
- SMISSAERT, Emile. Een eeuw Oostendse burhgemeesters – Open Monumentendag, 10 september 2000. Oostende (Stadsbesttur), 2000, blz. 61-83.
- MAERVOET, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 23.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 31.05.2007.