Serruys Isidore R. (1856-1912)

° Oostende, 9 juli 1856 - † Oostende, 17 mei 1912

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1891.01.05-1899.12.19

persoonlijke gegevens

vader: Serruys Désiré
moeder: De Bardo Anne
gehuwd met:
1. Everaerd Mélanie
2.Van Merhaege Louise, Oostende, 9 oktober 1906

beroep

notaris

overige mandaten, functies en activiteiten

komiteit Ass. lib., 1896-1900

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 184 & 216.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 91.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006