Serruys Désiré Charles Marie (1824-1897)

° Gistel, 24 april 1824 - † Oostende, 10 maart 1897

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1861.01.01-1867/1872.09.01-1874.04.12/1885.01.01-1890
schepen Oostende, 1868.06.01-1871

persoonlijke gegevens

vader Serruys Désiré Basile
moeder: Inghelbrecht Isabelle Thérèse
gehuwd met: de Barso Anne, Oostende, 5 januari 1853
kinderen:
- Serruys Isidore R. (1856)
- Serruys Désiré (1859)

beroep

notaris

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 183 & 216.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 90.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
laatst gewijzigd op 03.10.2022