Cnudde Gustave Jean Engelbert (1844-1938)

° Oostende, 31 januari 1844 - † Oostende, 4 februari 1938

politieke loopbaan

partij: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1900/1904-1911 (ontslag genomen op 6 september, aanvaard op 19 september 1911)
- schepen Oostende, 1900.04.10-1903

persoonlijke gegevens

vader: Cnudde Jean Jacob
moeder: De Rycker Joanne Thérèse
gehuwd met:
1.  Vanhercke Espérance Marie Josèphe Primitive Caroline, Oostende, 28 december 1869 († 20.04.1876)
2. Demoor Sidonie (wed. Marion Joseph), Oostende, 10 april 1880

beroep

brouwer

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter Cercle Coecilia, 1898-19211
- lid Willemsfonds
- komiteit Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- huwelijksakte 1880/33

bibliografie

- notulen gemeenteraad Oostende, 19.09.1911
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 147.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 102.
- Visserijblad, 12 februari 1938
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 15.04.2008