Marion Joseph Jean-Baptiste Désiré (1832-1879)

° Oostende, 07 september 1832 - † Oostende, 10 februari 1879

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1872.09.01-1879.01.15
schepen Oostende, 1879.01.15-1879.02.10

persoonlijke gegevens

vader: Marion Jean Joseph Nicolas
moeder: Van Kyzerswert Julie Jeanne Justine
gehuwd met:
1. Demoor Sidonia, Oostende, 11 december 1866
2. Lameire Maria

beroep

wijnhandelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- vicevoorzitter Sociale Hulp
- kapitein-commandant bij de Burgerwacht
- voorzitter Hoop in de Toekomst, 1872-1880
- voorzitter Vlaamsch Verbond, 1870-1873
- schatbewaarder en komiteit Ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 174.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 52.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

iconografie

Beeldbank Oostende, DW/B005: porseleinkaart wijnhandelaar J. Marion

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006