1 februari

1 februari 1946 

Oprichting van de Belgische marine.

1 februari 1953

Oostende oender woater”: een zware storm teistert de stad : 
  • 53 straten stonden onder water;

  • 490.000 m² van Oostende was overstroomd;

  • Men raamt de totale watermassa op 1.000.000 m³, in de straten, kelders, riolen en regenputten;

  • De hoogste waterstand werd gemeten in de Sint-Franciscusstraat, nl. 150 cm;

  • De gemiddelde hoogte van het water bedroeg 93,4 cm;

  • Ongeveer 2.000 huizen stonden onder water;

  • Er werd 5.720 kg ongebluste kalk uitgedeeld aan de slachtoffers van de watersnood om te kunnen ontsmetten;

  • 10.920 m³ afval en bedorven waren werden afgevoerd;

  • Er werd 22,5 miljoen Belgische frank (557.760 euro) aan buitengewone kredieten vrijgemaakt; 

Klik hier om de foto's van de overstroming te bekijken.

° Geboren

01-02-1793 - Petrus Schaken, politiecommissaris

01-02-1828 - Charles Brandaris, politicus

01-02-1880 - Charles Gonsaeles, visser 

01-02-1897 - Hendrik Kooy, visser

01-02-1900 - Alfons Broeckx (Broeder Annobert), geestelijke


† Overleden

01-02-1793 - Michael Pietersens (Broeder Archangelus), geestelijke

01-02-1912 - Coleta Cherlet, geestelijke

01.02-1933 - Amatus Rosseel, geestelijke

01-02-1983 - Marie-Jozef Porta, politicus

01-02-1988 - Jozef Teygeman (Pater Gabriël), geestelijke