Woord vooraf

Studenten zijn vaak miskende talenten. Ze worden opgeleid voor een bepaalde specialisatie, verzamelen gedurende twee jaar gegevens over een bepaald onderwerp, gieten alles in een wetenschappelijk verantwoorde eindvorm, leggen dat dan voor aan een beperkte groep van professoren en zien hun werk dan uiteindelijk in een universitaire bibliotheek belanden waar het nog slechts heel zelden geraadpleegd kan worden. Jaren intens en degelijk opzoekingswerk gaan op die manier verloren voor een ruimer publiek. En dat is bijzonder jammer. Het werk dat u nu in handen heeft is hiervan een mooi voorbeeld.

 

Zo'n tien jaar terug stelde Olivier Debaere een stadsatlas van Oostende samen : hij verzamelde hiervoor een uitgelezen selectie historische stadsplattegronden die hij in een historische context plaatste en becommentarieerde. Het historisch onderzoek is sindsdien wel geëvolueerd, maar het werk dat Olivier Debaere presteerde is allerminst achterhaald. Integendeel, door de toenemende belangstelling voor oude kaarten en plannen is zijn werk actueler dan ooit. In tegenstelling tot de saaie, vaak moeilijk leesbare historische teksten zijn kaarten en plannen veel toegankelijker en leuker om te bekijken en vertellen ze elk hun eigen verhaal.

 

Jaren geleden, in 1956, publiceerde A. Verbouwe reeds zijn overzicht van de Iconografie van het arrondissement Oostende, een naslagwerk dat een opsomming bood van alle gekende afbeeldingen. Het is een bijbel voor kaarten- en prentenverzamelaars, maar had door zijn opzet ook zijn beperkingen : Verbouwe gaf weliswaar een opsomming van het iconografische materiaal maar de beschrijving van de afbeeldingen was zeer summier, terwijl er ook weinig of geen kritische opmerkingen werden gemaakt bij de historische juistheid van elke afbeelding. Olivier Debaere zet deze kritische kanttekeningen wel, waardoor de atlas een betrouwbare gids wordt voor al wie een historisch correct beeld wil krijgen van Oostende tijdens de vroegere eeuwen.

 

Voor het eerst pakt het Stadsarchief uit met een deel van zijn toch wel omvangrijke collectie historische kaarten en plannen. Van de 94 afbeeldingen komen er maar liefst 73 uit de eigen verzameling van het Stadsarchief. En al vormt dit slechts een fractie van de historische kaartenverzameling (die bijna duizend exemplaren telt en waarbij niet eens de ruim 20.000 bouwplannen zijn inbegrepen), toch is het een verrassend mooie staalkaart van wat het archief aan moois te bieden heeft.

 

We feliciteren de auteur met zijn gedegen onderzoek en bedanken hem dat hij zijn eindverhandeling en meteen ook zijn ondertussen verworven expertise op het vlak van digitale fotografie belangeloos ter beschikking heeft willen stellen.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe publicatie in de reeks Oostende opnieuw vanuit een heel ander perspectief belicht en dat het zijn weg naar een ruim publiek zal vinden.

 

 

Namens het College

 

 

de Stadssecretaris

 

Johan Vandenabeele

namens de Burgemeester
i.o. de Schepen

 

Willy Labens

 

 

 


Klik hier om verder te lezen.