9.1 Conclusie

Zuiver technisch wil ik er nogmaals op wijzen dat kaarten en plannen vaak ideale hulpmiddelen zijn om bepaalde elementen te staven en te illustreren of zelfs om nieuwe elementen (waaraan andere bronnen geen aandacht schonken) aan het licht te brengen. Het spreekt voor zich dat men een zeer strenge historische kritiek moet toepassen, aangezien plannen door hun visuele dimensie vaak volledig foute zaken als waar kunnen voorstellen. Toch pleit ik voor een ruimer en adequater gebruik van cartografisch materiaal in het historisch onderzoek.


Inhoudelijk is gebleken dat de vele gezichten van Oostende ook weerspiegeld werden in het cartografisch materiaal. Als kleine vissersnederzetting komt Oostende alleen voor als onderdeel van een reeks (de stadsplattegronden van Jacob van Deventer). De belegerde havenstad daarentegen werd vanaf het einde van de 16de eeuw veelvuldig in kaart gebracht. Deze aandacht van de cartografen zou de stad blijven behouden, eerst als vestingstad en later als “Reine des Plages”. Een aandacht die de stad ten zeerste verdient…


Klik hier om verder te lezen.