2.1 Inleiding

Zoals de titel reeds duidelijk maakt, is het de ironie van het lot dat op het einde van dezelfde eeuw waarin de eerste plannen voorhanden zijn, de stad volledig van de kaart geveegd werd ! Toch verminderen deze plannen hierdoor niet in waar­de, integendeel ! Want door het verlies van tal van andere archiefbronnen, vormen zij één van de belang­rijkste bronnen voor de geschiedenis van de stad van vóór het beleg. Aan de plannen van Jacob van Deventer en van Pieter Pourbus zullen we dan ook wat meer aan­dacht besteden dan aan de over­vloed van plannen en kaarten die de periode van het beleg (1601-1604) weergeven. Van dit be­roemde beleg zullen we, in een volgend hoofdstuk, de grote lijnen weergeven, met de nadruk op de topo­grafische gegevens. Vooral de vérreikende gevolgen van dit wapenfeit zullen uitvoerig aan bod komen.

Maar vóór we de eerste kaarten ter be­schikking krijgen rest ons nog zo'n 60 jaar geschiedenis. Een rode draad van zware overstromingen loopt doorheen de hele 16de eeuw, een eeuw waarin de zee met een groots offen­sief de vroeger verloren gegane gronden als het ware opnieuw wou veroveren en daarin slaagde ook.


Klik hier om verder te lezen.