Schenkingen

Geregeld krijgt het Archief schenkingen van particulieren die hun archieven, boeken, brochures en memorabilia een nieuwe bestemming willen geven.

Het Archief van Oostende bewaart in eerste instantie de documenten van de stedelijke diensten van de stad Oostende. Het Archief aanvaardt in beperkte mate ook archiefdocumenten m.b.t. de stad Oostende in de ruimste betekenis, d.w.z. archiefdocumenten die zijn gemaakt door of ontvangen door een instelling, een organisatie, een bedrijf, een burger of een andere archiefvormer van de stad Oostende, incl. de deelgemeenten. 

Voor schenkingen van een zekere omvang wordt gevraagd om dit vooraf aan de dienst Archief voor te leggen.

Voor alle schenkingen die niet onder de definitie van “Oostends archief” vallen, bijv. boeken, tijdschriften, brochures, artikels, voorwerpen, memorabilia, … wordt een andere, geschikte bestemming gezocht. In eerste instantie is dat de Bibliotheek Kris Lambert.

De schenkingen worden in geen geval verkocht of op enige andere wijze gecommercialiseerd.