Maes Albert (1914-1981)

° Bredene (Molendorp), 15 december 1914 - † Oostende, 11 januari 1981

studies

Hij volgde lager onderwijs te Bredene en te Oostende in de Albertschool.
In het atheneum volgde hij Grieks-Latijnse humaniora tot en met poësis en in het O.-L.-V.-College deed hij zijn retorica.

loopbaan

In 1932 trad hij toe tot de Congregatie van de Witte Paters van O.-L.-V. van Afrika.
Het noviciaat en de filosofiestudies deed hij te Boechout en in Algiers
Van 1936 tot 1940 studeerde hij theologie te Leuven en werd te Heverlee priester gewijd op 25 maart 1940
Zijn oversten hadden hem voorbestemd om leraar te worden maar de meidagen van 1940 gaven zijn leven een andere wending. Samen met enkele confraters, waaronder pater Albert Swaenepoel, trok hij per fiets door Frankrijk, Spanje en Portugal. Op 13 juli scheepte hij in vanuit Portugal naar Banana. Half september kwam hij toe in Usumbara (Burundi) waar hij 22 jaar missiewerk zou verrichten.
De zeven eerste jaren werd hij ingeschakeld in het parochiewerk, de volgende 15 was hij aalmoezenier van de sociale werken.
In 1962 werd hij belast met de stichting van een Sociale School en was toen werkzaam in Bukavu (Zaïre).
In 1970 richtte hij een dienst op die zich speciaal zou toeleggen op de kweek en de vermenigvuldiging van sojabonen. Dit bleek een efficiënt middel ter bestrijding van de ondervoeding bij de plaatselijke bevolking.
In 1972 moest hij wegens ziekte naar België terugkeren Hier was hij dan verbonden aan het secretariaat voor ontwikkelingsprojecten.
Hij woonde toen Elisabethlaan 439 en deed ook geregeld dienst in de parochiekerk.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 18.08.2008.