Laleman André (Pater Jacobus) (1923-1991)

° Oostende, 19 mei 1923 - † Edegem, 12 november 1991

loopbaan

Minderbroeder;
In de orde getreden op15 september 1941;
Priester gewijd op 1 februari 1948
Vertrokken voor missioneringwerk naar Belgisch Congo (Katanga) op 29 september 1949
Begraven te Vaalbeek

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.08.2008.