Lagae Alfons Romain

loopbaan

Onderpastoor Sint-Pieterskerk 1860-1873

Markante feiten :
Zegende op 1 maart 1869 het ouderlingentehuis in de Van Iseghemlaan in.

bibliografie

I. VAN HYFTE, Oostende solidariteit met de Pauselijke Zoeaven, in : De Plate, 1993; p. 71-79.
I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.