Despot Ernest (1880-1958)

° Veurne, 6 februari 1880 - † Brugge, 16 december 1958

loopbaan

Priester gewijd te Brugge op 19 december 1903
Leraar O.L.V. College 1904-1927
Aalmoezenier van het Schoolschip te Oostende 1911
Diocesaan inspecteur voor godsdienst 1927
Kannunik vande Sint-Salvators in Brugge


overige mandaten, functies en activiteiten

Was amateur-kunstschilder; volgende enkele lessen bij Jan De Clerck
Lid van Scriptores Catolici


persoonlijke gegevens

Begraven op het Sted. Kerkhof in Brugge

bibliografie

R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 01.07.2008.