De Smet Frans (Pater Hermengildis) (ca. 1740-1813)

° Tielt ?, ca. 1740 - † Tielt, 10 februari 1813

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
woonde te Oostende bij de opheffing van het klooster;
onbeëdigd; eerst onvindbaar maar wordt in januari 1799 gevangen genomen en overgebracht naar het gevang van Brugge;
in 1800 vestigt hij zich terug in Oostende bij kuiper Billeman; hoopte het kapucijnenklooster terug te krijgen;
deed dienst in de kapucijnenkerk als hulppriester in 1808 en woonde in de Westmolenstraat nr. 760;
ging later in Tielt wonen.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.
R. VAN CRAEYNEST, De Capucijnen te Oostende op het einde van de 18de eeuw, in : De Plate, 1993, p. 287 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 29.05.2008.