Desmet Carlos (1885-1968)

° Oostende, 26 december 1885 - † Manila, 5 april 1968

loopbaan

Priester gewijd op 18 juli 1909
Pater Scheutist; geloften afgelegd op 8 september1904
Als missionaris naar de Filippijnen op 16 september 1913

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 29.05.2008.