Genealogie en Stamboom

Hoe kan ik akten vinden?

Voor het grondgebied Oostende kan u de meeste akten, de uitgebreide tafels (incl. afstamming en data) en beknopte indexen van de akten van de burgerlijke stand tot en met 1916 grotendeels online raadplegen.
Klik op één van onderstaande links om een geboorte, huwelijks- of overlijdensakte terug te vinden.

Kan ik een kopie krijgen en hoeveel kost een kopie?

Akten die online staan, kan u zelf downloaden of printen. 
Akten die nog niet online staan, maar wel openbaar zijn, kan u aanvragen.  De afgifte van een kopie van een akte is gratis op voorwaarde dat u ons een naam en een datum bezorgt en uw adres- en/of mailgegevens vermeldt.
Een eenvoudige opzoeking waarbij het stadspersoneel zelf op zoek moet gaan naar een datum en/of een naam en dat minder dan een kwartier in beslag neemt is eveneens gratis.

Een omvangrijke opzoeking (meer dan een kwartier) kost 25 euro per uur. Voor opzoekingen tegen betaling moet de aanvrager een aanvraagformulier invullen dat verkrijgbaar is in het Archief of dat u hieronder online kunt vinden om af te drukken. De opzoekingen worden dan gefactureerd en na ontvangst van betaling aan de aanvrager afgegeven of opgestuurd.

Opgelet:

  • Uw opzoekingen worden geregistreerd.  Het heeft daarom geen zin om uw opzoekingen te spreiden over meer dan één aanvraag.  Zodra uw vragen om opzoekingen meer dan één kwartier in beslag nemen, wordt u gevraagd of u hiervoor wenst te betalen. 
  • We vragen steeds vooraf uw bevestiging of u wenst te betalen voor een opzoeking, zodat u niet hoeft te vrezen voor een onverwachte factuur.

Hoe en waar kan ik een kopie van één of meer akten aanvragen?

Wie kopieën van genealogische akten wenst, kan terecht:

  • voor akten ouder dan 100 jaar (1796-1918): Archiefbank Oostende;
  • voor akten jonger dan 100 jaar (1919-heden): dienst Burgerzaken op de benedenverdieping van het Stadhuis.
    Voor akten jonger dan 100 jaar (1919-heden) moet de aanvrager een machtiging voorleggen van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Kazernevest 3, 8000 Brugge of een rechtsgeldig bewijs leveren dat hij/zij de inlichting aanvraagt in één van de volgende hoedanigheden: als openbare overheid, als persoon op wie de akte betrekking heeft, als de (overlevende) echtgenoot, als de wettelijke vertegenwoordiger, als verwante in de rechte lijn of als erfgenaam.

Raadpleeg ook de databank van het Algemeen Rijksarchief

Via de database van het Algemeen Rijksarchief kan u een database raadplegen met gegevens uit tienduizenden akten van geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en begrafenissen van heel België. De database wordt regelmatig bijgewerkt.

Sinds 1 februari 2013 heeft het Algemeen Rijksarchief ook alle gedigitaliseerde akten van de Burgerlijke Stand en parochieregisters online geplaatst.  Klik hier om de website te raadplegen. 

Familiekunde Vlaanderen - regio Oostende

Voor alle opzoekingen i.v.m. familie en stamboom bevelen wij de vereniging Familiekunde Vlaanderen - regio Oostende aan.  Klik hier om hun website te raadplegen.