Hilliard, NN.

loopbaan

Kapelaan van de Anglikaanse kerk in Oostende ca. 1935

bibliografie

J.P. FALISE, De Anglikaanse kerk te Oostende, in : De Plate, 1992, p. 214 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 29.04.2008.