Hanarte Désiré (1842-1904)

° Kortrijk, 20 juli 1842 - † Brugge, 4 februari 1904

loopbaan

Priester gewijd in 1867
Priester-leraar aan het O.L.V. College 1874-1879
Onderpastoor in de Sint-Pieterskerk vanaf 22 november 1879 tot in 1891
Rector Kapucijnenkerk Oostende 1891
Pastoor te Oudekapelle 1893
Pastoor te Stavele 1898
Aalmoezenier van het garnizoen Brugge 1899

bibliografie

R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 24.04.2008.