Goetghebeur Albert (Pater Martinus) (1915-2000)

° Hamilton (Schotland), 5 februari1915 - † Oostende, 11 augustus 2000

persoonlijke gegevens

In de Vrije School van de Ieperstraat volgde hij lager onderwijs (1920-1927), in het St.-Bernarduscollege van Nieuwpoort lager middelbaar onderwijs en in het O.-L.-V.-College van Oostende hoger middelbaar onderwijs,. Als collegestudent was hij een actief lid van de studentenbond. Van 1934 tot 1938 verbleef hij te Gent voor zijn noviciaat en zijn filosofiestudies. Zijn theologiestudies volbracht hij te Leuven (1938-1942).

loopbaan

Pater in de Orde der Dominikanen
Geprofest op 21 september1935
Hij werd als dominicaan tot priester gewijd op 10 augustus 1941 te Leuven. Op 21 augustus 1941 droeg hij in de St.-Janskerk zijn plechtige eremis op.
Na de bevrijding, in april 1946, vertrok hij als missionaris naar Uele (Belg. Congo).
Eerst werkte hij op de missiepost van Makoro, daarna stond hij enkele tijd in het onderwijs voor zwarten. Later was hij op de missiepost van Watsa. Hij hielp er mee aan de bouw van het plaatselijk hospitaal en was tevens reizend missionaris.

iconografie

Portretfoto op gedachtenisprentje

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.
E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 07.11.2012.