De Rodellec Marie

loopbaan

Zuster in de Orde van de Dames du Sacré-Coeur; werkzaam in het “Institut des Dames du Sacré-Coeur” in Oostende ;


bibliografie

Lit. : Y. DINGENS, Een halve eeuw Franstalig onderwijs te Oostende : Het Institut des Dames du Sacré-Cœur, in : Ostendiana IV, Oostende, 1982, p. 125 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 21.04.2008.