Dugardijn Robert

studies

Seminarist in 1940

bibliografie

R. HOUWEN, Herinnering aan de eerste oorlogsmaand 1940, in : De Plate, 2006, p. 229 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 15.04.2008.