Pincket Emile Gaston (1921-2005)

° Oostende, 19 december 1921 - † Oostende, 10 januari 2005

persoonlijke gegevens

Gehuwd met Marcelline Nierynck uit Oostende.
Begraven te Oostende “Stuiverstraat”.

loopbaan

Was werktuigkundige-motorist alle vermogens.
Hij voer kort voor en enige tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog mee ter zeevisserij met zijn vader Carolus (beter gekend als kapitein Charles Pincket) vanuit Oostende en Nieuwpoort.
Hij kende de bloeitijd van de visserij op haring!
De zeevisserij werd gestopt en hij ging verder studeren. Hij werd leraar aan de Stedelijke Visserijschool “John Bauwens “ en afgevaardigde van de jury der Staatsexamens voor Motoristen en Schippers aan de Zeevaartschool te Oostende.
Op vraag van de Belgische Staat ondernam hij reizen naar de IJslandse wateren om er de leefomstandigheden der Belgische vissers te bestuderen en te verbeteren.


overige functies en activiteiten

Op sportief gebied werd hij de fameuze doelwachter van A.S.Oostende in de tijd van Pol Gernaeye.
Hij speelde tevens in het eerste elftal der Belgische Militairen.
Daarna werd hij bestuurslid en afgevaardigde van A.S.Oostende.
Lid van de Koninklijke federatie der Zeelieden Wereldoorlog II.


eretekens

Ontving het Zeemans-ereteken 1940-1945 en werd Ridder in de Kroonorde.

redactie

Edward Brouckxon

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 10.04.2008.