Germain Josse-Joseph (Pater Germain) (ca. 1739)

° Brussel; ca. 1739 - † ?

loopbaan

Pater Kapucijn in het klooster in Oostende in 1786
Kapelaan van het garnizoen

bibliografie

R. VAN CRAEYNEST, De Capucijnen te Oostende op het einde van de 18de eeuw, in : De Plate, 1993, p. 287 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 10.04.2008.