Geraldin (Geraldijn) George

loopbaan

Deken van dekanaat Oudenburg van 1638-1652
Pastoor van Oostende

bibliografie

H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.
R. VANCRAEYNEST, Over de stenen van Sinte-Catharine-West, in De Plate, 1991, p. 12-13.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 10.04.2008.