Gadeyne Ferdinand (1910-1973)

° Beernem, 23 mei 1910 - † Brugge,14 november 1973.

persoonlijke gegevens

Het gezin Gadeyne woonde reeds vóór de stichting van de St.-Jansparochie in de Nieuwlandstraat. Als jongeling was Ferdinand, evenals zijn zusters, bedrijvig in de jeugdbewegingen en in het plaatselijk toneel.

loopbaan

Na zijn middelbare studies ging Ferdinand filosofie studeren aan het Klein Seminarie te Roeselare. In 1929 kwam hij met het toneelgezelschap van het Klein Seminarie een toneelavond verzorgen in de feestzaal. “De doode te paard“ werd een succesvolle opvoering. Theologie studeerde hij aan het Groot Seminarie te Brugge waar hij op 22 december 1934 tot priester werd gewijd. Reeds in september 1934 was hij leraar benoemd aan het St.-Vincentiuscollege van Ieper. Van september 1939 tot april 1943 was hij onderpastoor op de St.-Pietersparochie te Ieper en van april 1943 tot augustus 1959 onderpastoor te Ardooie. Op 11 augustus 1959 werd hij pastoor van Bekegem en op 6 maart 1968 pastoor van Pervijze. Hij nam ontslag op 29 oktober 1971 en vestigde zich te Varsenare.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 09.04.2008.