De Neckere Emmanuel (1898-1942)

° Messines, 2 november 1898 - † Brugge, 10 november 1942

loopbaan

Na zijn priesterwijding werd hij leraar benoemd van de vijfde Latijnse aan het O.-L.-V.-College van Oostende.
In 1924 werd hij de eerste zondagse onderpastoor op St.-Jan;
einde 1925 werd hij benoemd tot surveillant aan het college van Moeskroen.
Enkele jaren later werd hij in diezelfde stad onderpastoor op de St.-Bartholomeusparochie.
Einde 1940 was hij één der eersten om in Moeskroen het verzet tegen de bezetter te organiseren. Het zou hem zijn leven kosten. Op 10 november 1942 werd hij, samen met andere weerstanders, te Brugge gefusilleerd.
Op 22.02.1945 werd zijn stoffelijk overschot, samen met dit van zijn kameraden naar Moeskroen overgebracht en er ter aarde besteld. Voor deze priester-weerstander en zijn kameraden richtte de stad Moeskroen een gedenkteken op.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, geschiedenis van de Sint-Jansparochie tre Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.
R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.04.2008.