De Munck Denys (Pater Humbertus) (1751-1829)

° Oostwinkel, ca. 1751 - † Oostende, 23 april 1829

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
woonde te Oostende bij de opheffing van het klooster;
deed de eed van haat op 5 december 1797;
verklaarde de kapucijnenkerk te willen voor de goddelijke diensten,
woonde in Oostende in 1800 in de hoop het klooster terug te bewonen;
vóór 1812 ging hij in het klooster van Brugge wonen.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.04.2008.