Frutsaert Edouard (1875-?)

° Oostende, 18 april 1875

loopbaan

Priester gewijd op 4 juni 1898
Pater Jezuiet
Was werkzaam op Ceylon (Kandy) naar waar hij vertrok op 23 augustus 1909

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.04.2008.