Flanderin Jan Baptist (Pater Bonaventura) (1709-1771)

° Oostende, 22 september 1709 - † Gent, 23 december 1771

persoonlijke gegevens

zoon van Andreas en van Jacoba Bitou;

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
In het jaar 1725-1726 ondernam hij met zijn vader een China-reis aan boord van het fregat Marquis de Prié;
Inkleding te Leuven op 22 september 1731;
priester gewijd te Mechelen op 24 september 1735 (woont te Aalst);
predikant en biechtvader;
aalmoezenier van het regiment Los Rios te Oostende (1749);
bouwmeester;
lektor;
gardiaan te Kortrijk, Oostende, Mechelen, Leuven en Brussel;
definitor;
provinciaal van 1758 tot 1761;
schrijver van geestelijke werken, nl. Maniere om christelyck te leven (16 uitgaven), Oeffeninge en bestier van een geestelyck leven en Aflaeten de welcke alle onse religieusen binnen het jaer konnen verdienen;
in handschrift worden ook nog bewaard een Instructiocompendiosa en een Korte uitlegging op de Regel;
laat verschillende kompilaties na over de geschiedenis van de Vlaamse kapucijnen;
schenkt op 3 september 1762 de relikwieën van de HH. Petrus en Paulus, meegebracht uit Rome, aan de parochiekerk van Oostende.

bibliografie

P. HILDEBRAND,. Bonaventura van Oostende. En groot bevorderaar van het inwendig gebed, - OGE, IV, 1930, p. 27-45;
ACB. I. P. 8;
M. SEBRECHTS, De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie, - Ostendiana, II, 1978, p. 24-25;
P. HILDEBRAND, Bonaventura van Oostende en zijn Ceremonieel der Vlaamsche Kapucijnen, - Franciscaansch Leven, XII, 1929, p. 162-165 en 210-212.
J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 07.04.2008.