De Moor Joanna

loopbaan

“geestelijke dochter”;
1683 Ondermeesteres van de Armenschool;
1686 gouvernante van de Armenschool;
1689 gaat in Brugge wonen

bibliografie

J. COOPMAN, De Armenschool te Oostende, in : Ostendiana IV, Oostende, 1982, p. 51 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 01.04.2008.