Delbaere Omer (1891-?)

° Poperinge, 2 maart 1891

loopbaan

priester gewijd te Brugge op 25 mei 1918;
Leraar aan het O.-L.-College van Oostende (derde Handel).
Onderpastoor Sint-Jansparochie;
Later werd hij aalmoezenier van de Zeemacht (tot april 1956).

adres

Hij bleef wonen te Oostende, L. Spilliaertstraat 73

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 26.03.2008.